Θερινά

 • Το σημερινό σύστημα εκπαίδευσηs απαιτεί πολύ υψηλή βαθμολογία για να πετύχειs την πρώτη σου επιλογή. Για αυτό το λόγο, η θερινή προετοιμασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο τnς πετυχημένηs σχολικήs παρουσίαs. Όσο απαιτητικοί και αν είναι οι στόχοι που έχειs θέσει, τα θερινά μαθήματα είναι αναπόσπαστο μέροs τnς σωστήs προετοιμασίαs, γιατί επιτυγχάνεται:

  • α) Σωστός προγραμματισμός
  • β) Κάλυψη μεγάλου μέρους της ύλης (τουλάχιστον το 30%)
  • γ) Έγκαιρη κάλυψη της ύλης

  Έτσι, την επόμενη σχολική χρονιά, έχειs καλύψει την ύλη μέχρι τον Φεβρουάριο και μένει άπλετοs χρόνοs για επαναλήψειs, ώστε η ύλη να γίνει "κτήμα" σου και γεμάτοs αυτοπεποίθηση να πετύχειs το στόχο σου, δηλαδή την εισαγωγή στη σχολή της πρώτης σου επιλογής!

 • Α’ Λυκείου

  Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις επιταγές του νέου συστήματος, προτείνουμε ένα τριετή κύκλο σπουδών με αρχή την Α’ λυκείου. Στα θερινά της Α’ λυκείου, ο μαθητής καλύπτει τα κενά του γυμνασίου και αποκτά τα εφόδια εκείνα που θα τον καταστήσουν ικανό να ανταποκριθεί με επιτυχία στο ολοένα και πιο απαιτητικό λύκειο.

 • Β’ Λυκείου

  Από τη Β’ λυκείου, αρχίζει η εξειδίκευση και μπαίνουμε πλέον σε τροχιά πανελληνίων. Για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η παρακολούθηση των θερινών τμημάτων μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Στο διάστημα αυτό, ο μαθητής απαλλαγμένος πλέον από το φορτωμένο σχολικό πρόγραμμα είναι σε θέση να διαβάσει πιο συστηματικά και να ενταχθεί ομαλά στην ύλη της Β’ λυκείου, σημαντικό μέρος της οποίας καλύπτεται το καλοκαίρι. Με τον τρόπο αυτό αποκτά προβάδισμα και κατακτά πιο εύκολα υψηλότερη γραπτή και προφορική βαθμολογία.

 • Γ’ Λυκείου

  Τέλος αναμφισβήτητα, η προετοιμασία των πανελληνίων ξεκινάει από το καλοκαίρι. Η εκμετάλλευση των θερινών ωρών απαλλάσσει το μαθητή από περιττό άγχος αφού εξασφαλίζει την έγκαιρη και σε βάθος κάλυψη της ύλης, η οποία ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Έτσι μένει χρόνος για επαναλήψεις και εξάσκηση σε περισσότερα θέματα με αποτέλεσμα την επιτυχία, ακόμη και στις σχολές με μεγάλο συναγωνισμό.