Γ᾽ Λυκείου

Φροντιστήριο Γ᾽ Λυκείου μαθήματα |Areimanio.gr

Φροντιστήριο Γ' Λυκείου μαθήματα

Areimanio.gr

 • Θερινά Τμήματα

  Θερινά Τμήματα Φροντιστήριο Areimanio.gr

  Θερινά Τμήματα Φροντιστήριο Areimanio.gr

  Η θερινή προετοιμασία των μαθητών είναι αναγκαία και απαραίτητη, καθώς με συστηματική οργάνωση και δουλειά καλύπτεται ένα μεγάλο κομμάτι της ύλης και συμπληρώνονται τυχόν κενά. Το Σεπτέμβριο συνεχίζοντας τα μαθήματά μας από εκεί που τα αφήσαμε το καλοκαίρι καταφέρνουμε να ολοκληρώσουμε την ύλη τέλος Ιανουαρίου. Με αυτόν τον τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε πολλές επαναλήψεις και να εμβαθύνουμε σε δυσκολότερα θέματα.

 • Μαθήματα

  Σύμφωνα με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές εξετάζονται σε λιγότερα μαθήματα και ο βαθμός δυσκολίας των εξεταζόμενων θεμάτων αναμένεται να είναι μεγαλύτερος. Στόχος είναι να επιτευχθεί η καλύτερη γνώση, κατανόηση και εμβάθυνση στα προς εξέταση μαθήματα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να μειώσει τον αριθμό των εισακτέων και να καταργήσει τις μεταγραφές των φοιτητών καθιστά το νέο σύστημα ιδιαίτερα δύσκολο και ανταγωνιστικό και ευνοεί μαθητές οι οποίοι είναι άρτια προετοιμασμένοι και έχουν καλύτερες βάσεις.

  Επιστημονικά Πεδία