Μαθησιακές δυσκολίες

Τμήματα Μελέτης και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
Το Αρειμάνιο, επίσης, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ειδικών τεστ αξιολόγησης σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες ή ενδείξεις Μαθησιακών Δυσκολιών ( δυσλεξία, δυσορθογραφία, υπερκινητικότητα, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής κ.α.), καθώς και την καθημερινή μελέτη των μαθητών αυτών από ειδικά καταρτισμένους παιδαγωγούς.

Φροντίζουμε να ενθαρρύνουμε κάθε μαθητή, να τον επιβραβεύουμε και να του δίνουμε κίνητρα ώστε να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια και να βελτιώνει τη μάθησή του. Άλλωστε, σύμφωνα με την  M. Montessori: “Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει” !