Πρόγραμμα "Σταδιοδρομία"

Πρόγραμμα30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:


> Συνδυάζουμε Παράδοση με Καινοτομία
> Ανακαλύπτουμε τα Ταλέντα των Μαθητών μας
> Αναπτύσσουμε τις Ατομικές Δεξιότητες των Μαθητών μας
> Καλλιεργούμε τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών μαςΠρόγραμμα "Σταδιοδρομία"


Μια Εξειδικευμένη Ολιστική  Προσέγγιση  από τα πρώτα σχολικά βήματα των μαθητών στο Γυμνάσιο μέχρι την επιλογή επαγγέλματος και το ΄χτίσιμο’ της καριέρας!

 Η Αποστολή Μας


Χτίζουμε την επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών μας με όραμα και διορατικότητα.

Για μας ο κάθε μαθητής είναι μοναδικός και έχει τη δική του ιδιαίτερη και διαφορετική προσωπικότητα.

Μέσα από αυτή τη μοναδικότητα αναδεικνύουμε  τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες που θα οδηγήσουν τους μαθητές μας στη σωστή επιλογή επαγγέλματος και σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
 Ο Σκοπός Μας

> Να ανακαλύψουμε έγκαιρα το προσωπικό όραμα των μαθητών μας.

> Να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να θέσουν τους σωστούς επαγγελματικούς στόχους με βάση το δικό τους προσωπικό όραμα.

> Να εντοπίσουμε τις ιδιαίτερες κλίσεις, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των μαθητών μας.

> Να θεμελιώσουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη όλων των κλίσεων και των ιδιαίτερων ταλέντων των μαθητών μας.


Στο Αρειμάνιο δεν παρέχουμε απλές κατευθύνσεις επαγγελματικού προσανατολισμού: "χτίζουμε από νωρίς το ουσιαστικό βιογραφικό των μαθητών μας"Σε συνεργασία με ειδικό Σύμβουλο* που εξειδικεύεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της  εφηβικής και μεταεφηβικής ηλικίας προγραμματίζονται 3 βασικές συναντήσεις


Σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή ομάδα και τον Διευθυντή Σπουδών δίνονται οι εναλλακτικές προοπτικές και ο μαθητής καταλήγει σταδιακά στην τελική επιλογή του:  


Επιστροφή